Johanna Stenros

YKSILÖNVAPAUS. AHKERUUS. VASTUU.

Tervetuloa sivuilleni!

Kuka olen


Nimeni on Johanna Stenros ja perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi täysi-ikäistä lasta ja Coton de Tuléar -rotuinen Bobo koira. Olen kotoisin Helsingistä, mutta Espoo on ollut kotikuntani jo useita vuosia. Olen asunut Matinkylässä, Haukilahdessa, Westendissä ja Hyljelahdessa. Yli kymmenen vuotta elämästäni olen asunut ja työskennellyt ulkomailla. Asetuin keväällä 2021 Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi ja sain 133 ääntä. Äänisaalis ensikertalaisena oli ilahduttava, ottaen huomioon, että Koronapandemian vuoksi en tehnyt aktiivista kenttätyötä. Kiitän kaikkia minua äänestäneitä sekä perheitä ja tuttuja kaikesta positiivisesta kannustamisesta.

Työskentelen tällä hetkellä helsinkiläisessä lakiasiaintoimistossa. Ansiotyön ohella toimin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehenä sekä vapaaehtoistyössä rikos- ja riita-asioiden sovittelijana. Vapaa-ajallani viihdyn luonnossa liikkuen, harrastan kuntosalitreenejä ja lukemista. Innostuin pari vuotta sitten oikeusmuotoilusta (Legal Design). Oikeusmuotoilun avulla oikeudellisista ilmiöistä voidaan tehdä ymmärrettävämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Oikeusmuotoilun ytimessä on asiakas, loppukäyttäjä. Oikeusmuotoilun avulla lakipalveluista on mahdollista kehittää edistyksellisempiä hyödyntäen teknologiaa ja muotoiluajattelua, jossa luovuus, mielikuvitus ja empatia ovat kehittämistyön ytimessä. Jopa oikeusjärjestelmää voidaan muuttaa ja tehostaa muotoilun keinoin, mistä hyötyy niin maallikot kuin juristit.

Oikeusmuotoilun avulla olen muotoillut Tuomioistuimen oppaan todistajalle. Kevään 2020 aikana keräsin Espoon ja Helsingin käräjäoikeuden suullisissa istunnoissa havaintoaineistoa todistajan ja tuomarin välisestä kommunikaatiosta. Tutkimuksessani pyrin havainnoimalla tarkastelemaan myös istunnon sujuvuutta ja tehokkuutta koko prosessin kannalta. Havaintoaineiston perusteella voitiin havaita, että tuomarin ja todistajan välistä kommunikaatiota on mahdollista parantaa oikeusmuotoilun avulla. Rikosprosessissa korostuu todistajan kuuleminen ja totuuden etsimisen keskiössä on todistajan kertomus. Mikäli todistajaa valmistellaan oikeuden istuntoon, voi tämä hälventää todistajan kokemaa epätietoisuutta ja epävarmuutta. Oikeusmuotoilun metodeilla oikeuslaitoksessa olevien tahojen ja todistajien välistä vuorovaikutusta on mahdollista kehittää.
Kuka olen

Arvoni


Arvoni
Määrittelisin ajatusmaailmani ja itseni liberaalikonservatiiviksi. Mielestäni jokaisen tulee ottaa itse vastuu tekemisistään ja meillä tulee olla vapaus päättää kuinka haluamme rakentaa elämäämme. Kunnioitan myös perinteitä ja minulle perhe, isänmaa, sivistys ja hyvät tavat muodostavat arvopohjani. Vaikka kunnioitan perinteitä, en kuitenkaan näe itseäni vanhoillisena, vaan uudistusmielisenä ja sallin erilaisuutta, mikä mielestäni on rikkaus. Luotan Suomen valtioon sekä oikeuslaitokseen, ja että kansalaisten perustuslainmukainen oikeusturva toteutuu. Kohtuuttomasti pitkittyneet oikeudenkäynnit horjuttavat ihmisten kokemaa oikeusturvaa ja tähän tulisi saada muutos.

https://www.terveysehdokas.fi/ehdokas/johanna-stenros/Kiinnostukseni


Kuntapolitiikassa kiinnostuksen kohteeni on lasten ja nuorten hyvinvointi. Nuorille tarvitaan räätälöityä tukea ja nopeata puuttumista mielenterveyden ongelmiin. Koulukiusaamiseen tulee tehokkaasti puuttua ja saada kiusaaminen kuriin. Tässä tarvitaan koulun, vanhempien, muiden oppilaiden ja viranomaisten apua ja sitoutumista, mutta myös muita keinoja. Yksi ratkaisu koulukiusaamisen kuriin saamiseksi voisi olla koulututorit, jossa koululaiset ylemmiltä luokilta tarkkailevat pienempiään koulun aikana tai koulun ulkopuolella. Kun me kaikki lähdemme mukaan näihin Stoppi kiusaamiselle -talkoisiin uskon, että tämä kantaa vielä hedelmää. Lue tästä kirjoittamani Länsiväylässä 16.10.20.

Espoon vetovoimaa tulee vahvistaa, jotta se innostaa yrittäjyyteen. Yrittäjyyttä ja erityisesti pienyrittäjiä tulee enemmän tukea. Jokainen voi työtä tekemällä tai yrittäjänä tavoitella itselleen parempaa elämää. Voimme auttaa nuoria yrittäjiä esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja antaa henkistä tukea sekä valmentaa yrittäjyyden haasteisiin. Yrittäjille voisi antaa myös mentorointitukea. Mentorointiapu voisi olla oiva idea korona-ajan yli tuskaileville pienyrittäjille. Omasta mentorista voisi olla suuri tuki ja apu myös tuoreen yrityksen alkutaipaleella. Kuntien roolia yritysten auttamisessa tulisikin mielestäni kasvattaa. Yhteistyötä pitäisi tehdä enemmän Espoon yrittäjien kanssa.

Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää ja kuntalaisilla tulisi olla mahdollisuus seurata kunnallispoliitikkojen toimia. Kokouksia tulisi pystyä kaikkien seuraamaan etänä, jolloin kuntalaiset pystyvät paremmin vaikuttamaan ja luottamus päätöksentekijöitä kohtaan kasvaa. Juridiset palvelut tulee olla selkokieliset ja ymmärrettävät. Oikeudellisten palveluiden käyttäjälähtöisyyttä tulisi lisätä. Palvelumuotoilun avulla kunnassa voidaan kehittää tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä ja kuntalaisia paremmin auttavia palveluita. Osallistetaan mukaan asukkaita, ei vain alan asiantuntijoita. Käyttäjälähtöisyys lisää kuntalaisten luottamusta poliittiseen toimintaan ja palveluihin.

Turvallinen ympäristö syntyy viranomaisen, eri järjestöjen ja kuntalaisten yhteisellä panostuksella. Turvallisuuden tunne ei synny pelkästään poliisivoimia lisäämällä, vaan yhteisvoimin. Ikääntyneisiin kohdistuneet omaisuusrikokset kasvoivat koronapandemian aikana. Vanhukset ovat helppoja kohteita rikollisille. Erityisesti ikääntyneet ovat olleet maksukortti- ja nettipetoshuijausten kohteena. Tästä syystä meidän tulee pystyä kommunikoimaan ikääntyville rikosturvallisuudesta. Ei riitä että tiedotusta lisätään kunnan verkkosivuilla tai uutisissa. Kaikilla vanhuksilla ei ole kykyä tai taitoa etsiä arjen turvallisuuteen liittyviä oppaita ja neuvoja. Tietoa ja tukea tulee antaa arjessa erilaisin kohdennetuin kampanjoin. Ollaan läsnä ja pidetään huoli lähimmäisistämme.                              

Kuntavaaliteemani


NUORET

Nuorille yksilöllistä ja nopeaa puuttumista mielenterveyden ongelmiin.

LUE LISÄÄ

PIENYRITTÄJÄT

Pienyrittäjille tarvitaan konkreettista tukea ja apua.

LUE LISÄÄ

OIKEUS JA AVOIMUUS

Oikeudellisten palveluiden käyttäjälähtöisyyttä ja avoimuutta tulee lisätä.

LUE LISÄÄ

TURVALLISUUS JA RIKOSTEN TORJUNTA

Arjen turvallisuutta tulee lisätä ja rikosten torjuntaan laittaa lisäresursseja.

LUE LISÄÄ

Yhteydenotto


Tässä voit kertoa mielipiteesi ja antaa palautetta tai ehdotuksia.

*
*
*

Kokoomuksen TAVOITEOHJELMA


Kokoomuksen periaateohjelma

4.3.2020

Aikaa kestävät ja ajassa elävät arvot.

Lue lisää

Kokoomuksen arvot

6.5.2020

Kokoomus haluaa kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu.

Lue lisää

Kokoomuksen tavoiteohjelma

18.1.2021

Tämän vuosikymmenen kuusi kohtalonkysymystä ovat korona, kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälisyys ja kaupungistuminen. Me kokoomuksessa lähdemme siitä, että kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.

Lue lisää