Johanna Stenros

YKSILÖNVAPAUS. AHKERUUS. VASTUU.

Tervetuloa sivuilleni!
Kokoomuksen kuntavaaliehdokas 2021

Kuka olen


Olen Johanna Stenros ja perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi täysi-ikäistä lasta ja pieni Bobo koira. Olen alanvaihtaja ja nykyiseltä ammatiltani oikeusmuotoilija (Legal Designer). Haluaisin, että juridiikkaa viedään avoimempaan ja modernimpaan suuntaan. Mielestäni oikeuspalveluiden tulee olla ymmärrettäviä ja asiakaslähtöisiä.

Olen kotoisin Helsingistä, mutta Espoo on ollut kotikuntani jo useita vuosia. Olen asunut Matinkylässä, Haukilahdessa, Westendissä ja Hyljelahdessa. Yli kymmenen vuotta elämästäni olen asunut ja työskennellyt ulkomailla.

Olen asettunut Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi ja pyrin Espoon kaupunginvaltuustoon. Haluan kantaa vastuuta ja olen valmis käyttämään vapaa-aikaani yhteisten tärkeiden asioiden hoitoon kotikunnassani Espoossa. Pidän siitä, että epäkohtiin puututaan ajoissa ja määrätietoisesti. Mielestäni asioita on tehtävä myös uudella tavalla Espoon alueiden palveluiden kehittämiseksi.

Kuntapolitiikassa tärkeitä asioita minulle on

  • Lasten ja nuorten hyvinvointi. Nuorille tarvitaan räätälöityä tukea ja nopeata puuttumista mielenterveyden ongelmiin. Koulukiusaamiseen tulee tehokkaasti puuttua ja saada kiusaaminen kuriin. Tässä tarvitaan koulun, vanhempien, muiden oppilaiden ja viranomaisten apua ja sitoutumista, mutta myös muita keinoja.

  • Pienyrittäjät. Espoon vetovoimaa tulee vahvistaa, jotta se innostaa yrittäjyyteen. Yrittäjyyttä ja erityisesti pienyrittäjiä kuten nuoria yrittäjiä, tulee enemmän tukea.

  • Oikeudellisten palveluiden käyttäjälähtöisyyttä tulisi lisätä. Palvelumuotoilun avulla kunnassa voidaan kehittää tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä ja kuntalaisia paremmin auttavia palveluita. Osallistetaan mukaan asukkaita, ei vain alan asiantuntijoita. Käyttäjälähtöisyys lisää kuntalaisten luottamusta poliittiseen toimintaan ja palveluihin.

  • Turvallisuus ja rikosten torjunta. Arjen turvallisuutta tulee lisätä ja rikosten torjuntaan laittaa lisäresursseja. Turvallinen ympäristö syntyy viranomaisen, eri järjestöjen ja kuntalaisten yhteisellä panostuksella. Turvallisuuden tunne ei synny pelkästään poliisivoimia lisäämällä, vaan yhteisvoimin.Kuka olen

Arvoni


Arvoni
Määrittelisin ajatusmaailmani ja itseni liberaalikonservatiiviksi. Mielestäni jokaisen tulee ottaa itse vastuu tekemisistään ja meillä tulee olla vapaus päättää kuinka haluamme rakentaa elämäämme. Kunnioitan myös perinteitä ja minulle perhe, isänmaa, sivistys ja hyvät tavat muodostavat arvopohjani. Vaikka kunnioitan perinteitä, en kuitenkaan näe itseäni vanhoillisena, vaan uudistusmielisenä ja sallin erilaisuutta, mikä mielestäni on rikkaus. Luotan Suomen valtioon sekä oikeuslaitokseen, ja että kansalaisten perustuslainmukainen oikeusturva toteutuu. Kohtuuttomasti pitkittyneet oikeudenkäynnit horjuttavat ihmisten kokemaa oikeusturvaa ja tähän tulisi saada muutos.

https://www.terveysehdokas.fi/ehdokas/johanna-stenros/Kiinnostukseni


Kuntapolitiikassa kiinnostuksen kohteeni on lasten ja nuorten hyvinvointi. Nuorille tarvitaan räätälöityä tukea ja nopeata puuttumista mielenterveyden ongelmiin. Koulukiusaamiseen tulee tehokkaasti puuttua ja saada kiusaaminen kuriin. Tässä tarvitaan koulun, vanhempien, muiden oppilaiden ja viranomaisten apua ja sitoutumista, mutta myös muita keinoja. Yksi ratkaisu koulukiusaamisen kuriin saamiseksi voisi olla koulututorit, jossa koululaiset ylemmiltä luokilta tarkkailevat pienempiään koulun aikana tai koulun ulkopuolella. Kun me kaikki lähdemme mukaan näihin Stoppi kiusaamiselle -talkoisiin uskon, että tämä kantaa vielä hedelmää. Lue tästä kirjoittamani Länsiväylässä 16.10.20.

Espoon vetovoimaa tulee vahvistaa, jotta se innostaa yrittäjyyteen. Yrittäjyyttä ja erityisesti pienyrittäjiä tulee enemmän tukea. Jokainen voi työtä tekemällä tai yrittäjänä tavoitella itselleen parempaa elämää. Voimme auttaa nuoria yrittäjiä esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja antaa henkistä tukea sekä valmentaa yrittäjyyden haasteisiin. Yrittäjille voisi antaa myös mentorointitukea. Mentorointiapu voisi olla oiva idea korona-ajan yli tuskaileville pienyrittäjille. Omasta mentorista voisi olla suuri tuki ja apu myös tuoreen yrityksen alkutaipaleella. Kuntien roolia yritysten auttamisessa tulisikin mielestäni kasvattaa. Yhteistyötä pitäisi tehdä enemmän Espoon yrittäjien kanssa.

Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää ja kuntalaisilla tulisi olla mahdollisuus seurata kunnallispoliitikkojen toimia. Kokouksia tulisi pystyä kaikkien seuraamaan etänä, jolloin kuntalaiset pystyvät paremmin vaikuttamaan ja luottamus päätöksentekijöitä kohtaan kasvaa. Juridiset palvelut tulee olla selkokieliset ja ymmärrettävät. Oikeudellisten palveluiden käyttäjälähtöisyyttä tulisi lisätä. Palvelumuotoilun avulla kunnassa voidaan kehittää tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä ja kuntalaisia paremmin auttavia palveluita. Osallistetaan mukaan asukkaita, ei vain alan asiantuntijoita. Käyttäjälähtöisyys lisää kuntalaisten luottamusta poliittiseen toimintaan ja palveluihin.

Turvallinen ympäristö syntyy viranomaisen, eri järjestöjen ja kuntalaisten yhteisellä panostuksella. Turvallisuuden tunne ei synny pelkästään poliisivoimia lisäämällä, vaan yhteisvoimin. Ikääntyneisiin kohdistuneet omaisuusrikokset kasvoivat koronapandemian aikana. Vanhukset ovat helppoja kohteita rikollisille. Erityisesti ikääntyneet ovat olleet maksukortti- ja nettipetoshuijausten kohteena. Tästä syystä meidän tulee pystyä kommunikoimaan ikääntyville rikosturvallisuudesta. Ei riitä että tiedotusta lisätään kunnan verkkosivuilla tai uutisissa. Kaikilla vanhuksilla ei ole kykyä tai taitoa etsiä arjen turvallisuuteen liittyviä oppaita ja neuvoja. Tietoa ja tukea tulee antaa arjessa erilaisin kohdennetuin kampanjoin. Ollaan läsnä ja pidetään huoli lähimmäisistämme.                              

Kuntavaaliteemani


NUORET

Nuorille yksilöllistä ja nopeaa puuttumista mielenterveyden ongelmiin.

LUE LISÄÄ

PIENYRITTÄJÄT

Pienyrittäjille tarvitaan konkreettista tukea ja apua.

LUE LISÄÄ

OIKEUS JA AVOIMUUS

Oikeudellisten palveluiden käyttäjälähtöisyyttä ja avoimuutta tulee lisätä.

LUE LISÄÄ

TURVALLISUUS JA RIKOSTEN TORJUNTA

Arjen turvallisuutta tulee lisätä ja rikosten torjuntaan laittaa lisäresursseja.

LUE LISÄÄ

Yhteydenotto


Tässä voit kertoa mielipiteesi ja antaa palautetta tai ehdotuksia.

*
*
*

Kokoomuksen TAVOITEOHJELMA


Kokoomuksen periaateohjelma

4.3.2020

Aikaa kestävät ja ajassa elävät arvot.

Lue lisää

Kokoomuksen arvot

6.5.2020

Kokoomus haluaa kehittää Suomea vapaaseen, länsimaiseen yhteiskuntajärjestykseen perustuvana avoimena yhteiskuntana, jossa yksilönvapaus ja ihmisoikeudet on turvattu.

Lue lisää

Kokoomuksen tavoiteohjelma

18.1.2021

Tämän vuosikymmenen kuusi kohtalonkysymystä ovat korona, kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälisyys ja kaupungistuminen. Me kokoomuksessa lähdemme siitä, että kaikki ongelmat ovat ratkaistavissa kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.

Lue lisää