Opettaja.
Rikos- ja riita-asioiden sovittelija.
Työyhteisösovittelija
Oikeusmuotoilija

Olen kotoisin Helsingistä, mutta Espoo on ollut kotikuntani jo useiden vuosien ajan. Toimin päätoimisena opettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Työni opettajana on valtavan antoisaa ja palkitsevaa. Haaga-Helian työyhteisöstä saan virtaa ja uusia ideoita oman työni kehittämiseen, tähtäimessä hyvinvoivat ja oppimishaluiset opiskelijat.

Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu rikos- ja riita-asioiden sovitteleminen, työyhteisösovittelu sekä yhdistystyö tiedottajana. Sovittelijana voi sovittelulain 10 §:n mukaan toimia henkilö, joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson, ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Olen käynyt restoratiiviseen lähestymistapaan pohjautuvan koulutusjakson sekä työyhteisösovittelijakoulutuksen.

Olen kiinnostunut viestinnästä ja juridiikasta. Muutama vuosi sitten kävin oikeusmuotoilun (Legal Design) koulutuksen. Koulutuksessa paneuduttiin käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen sekä yhteiskunnan ja talouden kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin oikeudellisiin ilmiöihin. Oikeusmuotoilun avulla oikeudellisista ilmiöistä voidaan tehdä ymmärrettävämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Oikeusmuotoilun ytimessä on asiakas, loppukäyttäjä. Oikeusmuotoilun avulla lakipalveluista on mahdollista kehittää edistyksellisempiä hyödyntäen teknologiaa ja muotoiluajattelua, jossa luovuus, mielikuvitus ja empatia ovat kehittämistyön ytimessä. Jopa oikeusjärjestelmää voidaan muuttaa ja tehostaa muotoilun keinoin, mistä hyötyy niin maallikot kuin juristit.

Arvoni
Määrittelisin ajatusmaailmani ja itseni liberaalikonservatiiviksi. Mielestäni jokaisen tulee ottaa itse vastuu tekemisistään ja meillä tulee olla vapaus päättää siitä, kuinka haluamme rakentaa elämäämme. Kunnioitan myös perinteitä ja minulle perhe, isänmaa, sivistys ja hyvät tavat muodostavat arvopohjani. Vaikka kunnioitan perinteitä, en kuitenkaan näe itseäni vanhoillisena, vaan uudistusmielisenä, ja sallin erilaisuutta. Erilaisuus on rikkaus ja meistä jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin olemme. Luotan Suomen valtioon sekä oikeuslaitokseen, ja että kansalaisten perustuslainmukainen oikeusturva toteutuu. Kohtuuttomasti pitkittyneet oikeudenkäynnit horjuttavat ihmisten kokemaa oikeusturvaa ja tähän tulisi saada muutos.

Kuvassa: oikealla Margaret Hagan ja minä
Paikka: Legal Design Summit 13.9.2019, Helsingin kaupungintalo

*Margaret Hagan is the Executive Director of the Legal Design Lab, and a lecturer at Stanford Law School & the Stanford Institute of Design

http://www.legaldesignsummit.com/

Jäsenyydet
Suomen Journalistiliitto
Suomen Sovittelufoorumi (SSF) 
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry  
Aalto Women in Business (AWIB)
The Finnish Association for Medical Law and Ethics

Hallituksen jäsen
Suomen Maallikkotuomarit ry
Haukilahden-Westendin Kansallisseura ry

Kuka olen ja arvoni image
Työpaikan konfliktit ja sovittelu

Työpaikan konfliktit ja sovittelu

Konflikti määritellään ristiriidaksi, kiistaksi tai erimielisyydeksi. Monesti puhutaan prosessista, jossa toinen osapuolista ymmärtää ja havaitsee hänen intressiensä olevan kielteiset tai vastakkaiset verrattuna muiden osapuolten intresseihin. Konflikteja voi esiintyä yksilötasolla, ryhmätasolla, organisaatiotasolla tai valtiollisella tasolla. Yhdellä tasolla esiintyvä konflikti voi vaikuttaa myös muilla tasoilla*).

LUE LISÄÄ
  • Helsinki, Finland

Onko työyhteisössänne konfliktitilanne, johon tarvitsette sovittelijaa? Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Lähisuhdeväkivallan sovittelu hyödyttää molempia osapuolia

Lähisuhdeväkivallan sovittelu hyödyttää molempia osapuolia

Valtioneuvoston 24. helmikuuta julkaistu tuore tutkimus osoittaa, että "lähisuhdeväkivallan sovittelu toimii pääsääntöisesti hyvin. Sovitteluun osallistutaan vapaaehtoisesti, sovitteluprosessi koetaan useimmiten onnistuneeksi ja sen lopputulos oikeudenmukaiseksi. Sovittelusta saadaan myös välineitä väkivallan ehkäisyyn. Lähisuhdeväkivallan sovittelua on kuitenkin tarpeen edelleen kehittää".

Lue lisää  
On aika oikeusprosessien sujuvoittamiselle

On aika oikeusprosessien sujuvoittamiselle

Pienriitamenettely eli kevennetty oikeudenkäynti voisi olla täysimittaista oikeudenkäyntiä yksinkertaisempi ja kustannustehokkaampi tapa ratkaista pienet riidat tuomioistuimessa. Lähde: Oikeusministeriön tiedote 18.1.2023

Lue lisää  
Sovittelun mahdollisuuksia tulisi hyödyntää tehokkaammin

Sovittelun mahdollisuuksia tulisi hyödyntää tehokkaammin

"Sovittelun mahdollisuuksien tehokkaampi hyödyntäminen edistäisi monia tärkeitä päämääriä. Näitä ovat inhimillisen kärsimyksen ja konfliktien kustannusten vähentäminen, tuomioistuinten kuormituksen keventäminen, tapausten käsittelyn nopeus sekä osapuolten yhteistyön ja itsemääräämisoikeuden säilyminen." Julkaistu: HS 22.7. 2:00 | Päivitetty 22.7. 8:09

Lue lisää  
Sovittelun suurena etuna on se, että riita on osapuolten omissa käsissä

Sovittelun suurena etuna on se, että riita on osapuolten omissa käsissä

Lue artikkeli koskien Asianajajaliiton sovittelukampanjaa ja miten kampanja onnistui. Julkaistu 17.1.2022

Lue lisää  
Tarvitaanko lautamiehiä?

Tarvitaanko lautamiehiä?

Lautamiehet edustavat henkilöitä erilaisista koulutustaustoista ja ikäluokista. On erittäin tärkeätä, että yhteistyö ja kommunikaatio käräjäoikeuden puheenjohtajan (ammattituomari) kanssa onnistuu päätösneuvotteluissa. Keskiössä on oikeudellinen harkinta, mitä edellytetään jotta päästään perusteltuun lopputulokseen.

Lue lisää  
Selvitys: Sovittelu elää ja voi hyvin Suomessa – haasteena voimavarojen ja osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen

Selvitys: Sovittelu elää ja voi hyvin Suomessa – haasteena voimavarojen ja osaamisen pitkäjänteinen kehittäminen

Lue Valtioneuvoston selvitys koskien sovittelun hyödyntämistä laajemmin sekä yhdenmukaisten laatustandardien kehittämistä. Julkaistu 31.3.2022

Lue lisää  
Maallilkkotuomareilla on oma digilehti

Maallilkkotuomareilla on oma digilehti

Maallikkotuomari-lehti on lautamiesten oma lehti, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Siinä julkaistaan Infoa koulutustapahtumista, sekä kerrotaan jäsenkuntaa koskevista asioista ja muista oikeudenalan tapahtumista.

Lue lisää  
Riita on osapuolten omaisuutta

Riita on osapuolten omaisuutta

Lue tutkija ja sovittelija Mikko Hautakankaan artikkeli sovittelutyöstä. Julkaistu 08.12.21

Lue lisää  
Oikeusmuotoilu ja onko viestinnällä väliä

Oikeusmuotoilu ja onko viestinnällä väliä

Lue Suomen Asianajajaliiton pääsihteerin Minna Melenderin artikkeli oikeusmuotoilusta ja viestinnästä. Julkaistu 18.5.20

Lue lisää  
Mistä oikeusmuotoilussa on kyse

Mistä oikeusmuotoilussa on kyse

Lue artikkeli, jossa 115 asiantuntijaa eri puolilta julkishallintoa ja suomalaista yhteiskuntaa avasivat oikeusmuotoilua. Kaikilla oli halu tehdä oikeudellisista asioista käyttäjälähtöisiä, ymmärrettäviä ja helposti lähestyttäviä. Julkaistu 26.11.20

Lue lisää