Kiinnostukseni


Kuntapolitiikassa kiinnostuksen kohteeni on lasten ja nuorten hyvinvointi. Nuorille tarvitaan räätälöityä tukea ja nopeata puuttumista mielenterveyden ongelmiin. Koulukiusaamiseen tulee tehokkaasti puuttua ja saada kiusaaminen kuriin. Tässä tarvitaan koulun, vanhempien, muiden oppilaiden ja viranomaisten apua ja sitoutumista, mutta myös muita keinoja. Yksi ratkaisu koulukiusaamisen kuriin saamiseksi voisi olla koulututorit, jossa koululaiset ylemmiltä luokilta tarkkailevat pienempiään koulun aikana tai koulun ulkopuolella. Kun me kaikki lähdemme mukaan näihin Stoppi kiusaamiselle -talkoisiin uskon, että tämä kantaa vielä hedelmää. Lue tästä kirjoittamani Länsiväylässä 16.10.20.

Espoon vetovoimaa tulee vahvistaa, jotta se innostaa yrittäjyyteen. Yrittäjyyttä ja erityisesti pienyrittäjiä tulee enemmän tukea. Jokainen voi työtä tekemällä tai yrittäjänä tavoitella itselleen parempaa elämää. Voimme auttaa nuoria yrittäjiä esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman laatimisessa ja antaa henkistä tukea sekä valmentaa yrittäjyyden haasteisiin. Yrittäjille voisi antaa myös mentorointitukea. Mentorointiapu voisi olla oiva idea korona-ajan yli tuskaileville pienyrittäjille. Omasta mentorista voisi olla suuri tuki ja apu myös tuoreen yrityksen alkutaipaleella. Kuntien roolia yritysten auttamisessa tulisikin mielestäni kasvattaa. Yhteistyötä pitäisi tehdä enemmän Espoon yrittäjien kanssa.

Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää ja kuntalaisilla tulisi olla mahdollisuus seurata kunnallispoliitikkojen toimia. Kokouksia tulisi pystyä kaikkien seuraamaan etänä, jolloin kuntalaiset pystyvät paremmin vaikuttamaan ja luottamus päätöksentekijöitä kohtaan kasvaa. Juridiset palvelut tulee olla selkokieliset ja ymmärrettävät. Oikeudellisten palveluiden käyttäjälähtöisyyttä tulisi lisätä. Palvelumuotoilun avulla kunnassa voidaan kehittää tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä ja kuntalaisia paremmin auttavia palveluita. Osallistetaan mukaan asukkaita, ei vain alan asiantuntijoita. Käyttäjälähtöisyys lisää kuntalaisten luottamusta poliittiseen toimintaan ja palveluihin.

Turvallinen ympäristö syntyy viranomaisen, eri järjestöjen ja kuntalaisten yhteisellä panostuksella. Turvallisuuden tunne ei synny pelkästään poliisivoimia lisäämällä, vaan yhteisvoimin. Ikääntyneisiin kohdistuneet omaisuusrikokset kasvoivat koronapandemian aikana. Vanhukset ovat helppoja kohteita rikollisille. Erityisesti ikääntyneet ovat olleet maksukortti- ja nettipetoshuijausten kohteena. Tästä syystä meidän tulee pystyä kommunikoimaan ikääntyville rikosturvallisuudesta. Ei riitä että tiedotusta lisätään kunnan verkkosivuilla tai uutisissa. Kaikilla vanhuksilla ei ole kykyä tai taitoa etsiä arjen turvallisuuteen liittyviä oppaita ja neuvoja. Tietoa ja tukea tulee antaa arjessa erilaisin kohdennetuin kampanjoin. Ollaan läsnä ja pidetään huoli lähimmäisistämme.