Kuka olen


Nimeni on Johanna Stenros ja perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi täysi-ikäistä lasta ja Coton de Tuléar -rotuinen Bobo koira. Olen kotoisin Helsingistä, mutta Espoo on ollut kotikuntani jo useita vuosia. Olen asunut Matinkylässä, Haukilahdessa, Westendissä ja Hyljelahdessa. Yli kymmenen vuotta elämästäni olen asunut ja työskennellyt ulkomailla. Asetuin keväällä 2021 Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi ja sain 133 ääntä. Äänisaalis ensikertalaisena oli ilahduttava, ottaen huomioon, että Koronapandemian vuoksi en tehnyt aktiivista kenttätyötä. Kiitän kaikkia minua äänestäneitä sekä perheitä ja tuttuja kaikesta positiivisesta kannustamisesta.

Työskentelen tällä hetkellä helsinkiläisessä lakiasiaintoimistossa. Ansiotyön ohella toimin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehenä sekä vapaaehtoistyössä rikos- ja riita-asioiden sovittelijana. Vapaa-ajallani viihdyn luonnossa liikkuen, harrastan kuntosalitreenejä ja lukemista. Innostuin pari vuotta sitten oikeusmuotoilusta (Legal Design). Oikeusmuotoilun avulla oikeudellisista ilmiöistä voidaan tehdä ymmärrettävämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Oikeusmuotoilun ytimessä on asiakas, loppukäyttäjä. Oikeusmuotoilun avulla lakipalveluista on mahdollista kehittää edistyksellisempiä hyödyntäen teknologiaa ja muotoiluajattelua, jossa luovuus, mielikuvitus ja empatia ovat kehittämistyön ytimessä. Jopa oikeusjärjestelmää voidaan muuttaa ja tehostaa muotoilun keinoin, mistä hyötyy niin maallikot kuin juristit.

Oikeusmuotoilun avulla olen muotoillut Tuomioistuimen oppaan todistajalle. Kevään 2020 aikana keräsin Espoon ja Helsingin käräjäoikeuden suullisissa istunnoissa havaintoaineistoa todistajan ja tuomarin välisestä kommunikaatiosta. Tutkimuksessani pyrin havainnoimalla tarkastelemaan myös istunnon sujuvuutta ja tehokkuutta koko prosessin kannalta. Havaintoaineiston perusteella voitiin havaita, että tuomarin ja todistajan välistä kommunikaatiota on mahdollista parantaa oikeusmuotoilun avulla. Rikosprosessissa korostuu todistajan kuuleminen ja totuuden etsimisen keskiössä on todistajan kertomus. Mikäli todistajaa valmistellaan oikeuden istuntoon, voi tämä hälventää todistajan kokemaa epätietoisuutta ja epävarmuutta. Oikeusmuotoilun metodeilla oikeuslaitoksessa olevien tahojen ja todistajien välistä vuorovaikutusta on mahdollista kehittää.
Kuka olen