Olen kotoisin Helsingistä, mutta Espoo on ollut kotikuntani jo useiden vuosien ajan. Yli kymmenen vuotta elämästäni olen asunut ulkomailla. Tästä ajasta kuusi vuotta työskentelin Suomen Pysyvässä EU edustustossa Brysselissä. Toimin rikos- ja riita-asioiden sovittelijana, työyhteisösovittelijana ja opettajana. Olen käynyt sovittelijana toimimiseen vaadittavan erityiskoulutuksen. Sovittelijana voi sovittelulain 10 §:n mukaan toimia henkilö, joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson, ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Olen käynyt myös työyhteisösovittelijana toimimiseen vaadittavan koulutusjakson. Suomen Maallikkotuomarit ry:ssä hoidan yhdistyksen viestintää tiedottajana, ja vastaan yhdistyksen digijulkaisun toimittamisesta.

Mielenkiintoni kohdistuu viestintään ja juridiikkaan. Muutama vuosi sitten innostuin oikeusmuotoilusta (Legal Design) ja kävin oikeusmuotoilun koulutuksen. Koulutuksessa paneuduttiin käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen sekä yhteiskunnan ja talouden kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin oikeudellisiin ilmiöihin. Koulutuksen syventävässä osuudessa minua oikeudenalana kiehtoi rikos- ja prosessioikeus. Oikeusmuotoilun avulla oikeudellisista ilmiöistä voidaan tehdä ymmärrettävämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Oikeusmuotoilun ytimessä on asiakas, loppukäyttäjä. Oikeusmuotoilun avulla lakipalveluista on mahdollista kehittää edistyksellisempiä hyödyntäen teknologiaa ja muotoiluajattelua, jossa luovuus, mielikuvitus ja empatia ovat kehittämistyön ytimessä. Jopa oikeusjärjestelmää voidaan muuttaa ja tehostaa muotoilun keinoin, mistä hyötyy niin maallikot kuin juristit.

Vapaaehtoistyö nuorten auttamisen parissa on lähellä sydäntäni. Vapaa-ajallani viihdyn luonnossa liikkuen, harrastan kuntosalitreenejä ja lukemista.

Arvoni
Määrittelisin ajatusmaailmani ja itseni liberaalikonservatiiviksi. Mielestäni jokaisen tulee ottaa itse vastuu tekemisistään ja meillä tulee olla vapaus päättää siitä, kuinka haluamme rakentaa elämäämme. Kunnioitan myös perinteitä ja minulle perhe, isänmaa, sivistys ja hyvät tavat muodostavat arvopohjani. Vaikka kunnioitan perinteitä, en kuitenkaan näe itseäni vanhoillisena, vaan uudistusmielisenä, ja sallin erilaisuutta. Erilaisuus on rikkaus ja meistä jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin olemme. Luotan Suomen valtioon sekä oikeuslaitokseen, ja että kansalaisten perustuslainmukainen oikeusturva toteutuu. Kohtuuttomasti pitkittyneet oikeudenkäynnit horjuttavat ihmisten kokemaa oikeusturvaa ja tähän tulisi saada muutos.

Kuvassa: oikealla Margaret Hagan ja minä
Paikka: Legal Design Summit 13.9.2019, Helsingin kaupungintalo

*Margaret Hagan is the Executive Director of the Legal Design Lab, and a lecturer at Stanford Law School & the Stanford Institute of Design

http://www.legaldesignsummit.com/

Jäsenyydet: Suomen Sovittelufoorumi (SSF)     Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry    Aalto Women in Business (AWIB)
Kuka olen ja arvoni image