Kuka olen, mistä tulen
Olen juuriltani Helsingistä, mutta jo vuosien ajan olen kutsunut Espoota kodikseni. Työskentelen innostavassa roolissa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingissä opettajana. Lisäksi toimin sovittelijana Haaga-Helian Turvaamo-nimisessä organisaatiossa, joka omistautuu opiskelijoiden opiskelumotivaation ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Tehtävänäni on puuttua kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja muihin epäasiallisiin toimintoihin.

Vapaa-ajan puuhasteluni
Vapaa-ajallani teen toisinaan rikos- ja riita-asioiden sovitteluita. Lisäksi olen aktiivinen yhdistystoiminnassa toimien tiedottajana. Sovittelijana minulla on pätevyys, joka täyttää sovittelulain 10 §:n asettamat vaatimukset. Olen suorittanut laaja-alaisen koulutusjakson, joka perustuu restoratiiviseen lähestymistapaan. Olen myös erikoistunut työyhteisösovittelijaksi ja käynyt tähän tehtävään vaadittavan koulutuksen.

Kiinnostukseni kohteet

Olen kiinnostunut viestinnästä ja juridiikasta. Muutama vuosi sitten sain tilaisuuden osallistua koulutukseen, jossa tutustuin oikeusmuotoiluun (Legal Design). Koulutus avasi silmäni käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen ja tärkeisiin, ajankohtaisiin oikeudellisiin ilmiöihin yhteiskunnan ja talouden näkökulmasta. Oikeusmuotoilun avulla pyritään tekemään oikeudelliset asiat ymmärrettävämmiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi. Sen ytimessä on asiakas, loppukäyttäjä.

Mitä on oikeusmuotoilu, miksi sitä tarvitaan

Oikeusmuotoilun avulla voimme kehittää lakipalveluita edistyksellisempään suuntaan hyödyntäen teknologiaa ja muotoiluajattelua. Luovuus, mielikuvitus ja empatia ovat keskeisiä tekijöitä tässä kehittämistyössä. Jopa oikeusjärjestelmää voidaan muuttaa ja tehostaa muotoilun keinoin, mikä hyödyttää niin maallikoita kuin juristejakin. Näen tässä valtavan potentiaalin yhdistää oikeudellinen osaaminen ja innovatiivinen muotoiluajattelu, luoden samalla parempia palveluita ja saavutettavuutta oikeudenmukaisuuteen. Olen innoissani siitä, miten voimme yhdistää juridiikan ja muotoilun parhaat puolet tarjotaksemme ratkaisuja, jotka ovat sekä tehokkaita että käyttäjäystävällisiä.

Arvoni
Määrittelen ajatusmaailmani ja itseni liberaalikonservatiiviksi. Uskon vahvasti siihen, että jokaisen yksilön tulee kantaa vastuu omista teoistaan ja meillä tulee olla vapaus valita, miten haluamme rakentaa elämäämme. Samalla kunnioitan perinteitä, sillä minulle perhe, isänmaa, sivistys ja hyvät tavat muodostavat vankkaa arvopohjaa. Vaikka olen juurtunut perinteisiin, en kuitenkaan näe itseäni vanhoilliseksi. Päinvastoin, pidän itseäni uudistusmielisenä ja arvostan erilaisuutta. Uskon, että erilaisuus on rikkaus ja jokainen yksilö on arvokas juuri sellaisena kuin on. Tässä monimuotoisuudessa piilee voimamme.

Luotan Suomen valtion ja oikeuslaitoksen toimintaan ja siihen, että kansalaisten perustuslainmukainen oikeusturva toteutuu. Kuitenkin kohtuuttoman pitkittyneet oikeudenkäynnit horjuttavat ihmisten kokemaa oikeusturvaa, ja tähän tarvitaan muutosta.

Kuvassa: oikealla Margaret Hagan ja minä
Paikka: Legal Design Summit 13.9.2019, Helsingin kaupungintalo

*Margaret Hagan is the Executive Director of the Legal Design Lab, and a lecturer at Stanford Law School & the Stanford Institute of Design

http://www.legaldesignsummit.com/

Jäsenyydet
Suomen Journalistiliitto
Suomen Sovittelufoorumi (SSF) 
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry  
Aalto Women in Business (AWIB)
The Finnish Association for Medical Law and Ethics

Haaga-Helia Turvaamon sovittelija

Hallituksen jäsen
Suomen Maallikkotuomarit ry
Kuka olen ja arvoni image