Olen kotoisin Helsingistä, mutta Espoo on ollut kotikuntani jo useiden vuosien ajan. Toimin päätoimisena opettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa Helsingissä. Työni opettajana on valtavan antoisaa ja palkitsevaa. Haaga-Helian työyhteisöstä saan virtaa ja uusia ideoita oman työni kehittämiseen, tähtäimessä hyvinvoivat ja oppimishaluiset opiskelijat.

Vapaa-ajan harrastuksiini kuuluu rikos- ja riita-asioiden sovitteleminen, työyhteisösovittelu sekä yhdistystyö tiedottajana. Sovittelijana voi sovittelulain 10 §:n mukaan toimia henkilö, joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson, ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Olen käynyt restoratiiviseen lähestymistapaan pohjautuvan koulutusjakson sekä työyhteisösovittelijakoulutuksen.

Olen kiinnostunut viestinnästä ja juridiikasta. Muutama vuosi sitten kävin oikeusmuotoilun (Legal Design) koulutuksen. Koulutuksessa paneuduttiin käyttäjäkeskeiseen kehittämiseen sekä yhteiskunnan ja talouden kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin oikeudellisiin ilmiöihin. Oikeusmuotoilun avulla oikeudellisista ilmiöistä voidaan tehdä ymmärrettävämpiä ja käyttäjäystävällisempiä. Oikeusmuotoilun ytimessä on asiakas, loppukäyttäjä. Oikeusmuotoilun avulla lakipalveluista on mahdollista kehittää edistyksellisempiä hyödyntäen teknologiaa ja muotoiluajattelua, jossa luovuus, mielikuvitus ja empatia ovat kehittämistyön ytimessä. Jopa oikeusjärjestelmää voidaan muuttaa ja tehostaa muotoilun keinoin, mistä hyötyy niin maallikot kuin juristit.

Arvoni
Määrittelisin ajatusmaailmani ja itseni liberaalikonservatiiviksi. Mielestäni jokaisen tulee ottaa itse vastuu tekemisistään ja meillä tulee olla vapaus päättää siitä, kuinka haluamme rakentaa elämäämme. Kunnioitan myös perinteitä ja minulle perhe, isänmaa, sivistys ja hyvät tavat muodostavat arvopohjani. Vaikka kunnioitan perinteitä, en kuitenkaan näe itseäni vanhoillisena, vaan uudistusmielisenä, ja sallin erilaisuutta. Erilaisuus on rikkaus ja meistä jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin olemme. Luotan Suomen valtioon sekä oikeuslaitokseen, ja että kansalaisten perustuslainmukainen oikeusturva toteutuu. Kohtuuttomasti pitkittyneet oikeudenkäynnit horjuttavat ihmisten kokemaa oikeusturvaa ja tähän tulisi saada muutos.

Kuvassa: oikealla Margaret Hagan ja minä
Paikka: Legal Design Summit 13.9.2019, Helsingin kaupungintalo

*Margaret Hagan is the Executive Director of the Legal Design Lab, and a lecturer at Stanford Law School & the Stanford Institute of Design

http://www.legaldesignsummit.com/

Jäsenyydet
Suomen Journalistiliitto
Suomen Sovittelufoorumi (SSF) 
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry  
Aalto Women in Business (AWIB)
The Finnish Association for Medical Law and Ethics

Hallituksen jäsen
Suomen Maallikkotuomarit ry
Haukilahden-Westendin Kansallisseura ry

Kuka olen ja arvoni image