NUORET


NUORET

Mielestäni nuorille tarvitaan räätälöityä ja yksilöllistä tukea ja nopeata puuttumista mielenterveyden ongelmiin. Nuorten hyvinvoinnin tukemisessa on kunnalla tärkeä tehtävä. Ketään ei saa jättää yksin. Koronapandemia ja eristäytyminen on lisännyt mielenterveysongelmia. Monesti ongelmana on liian hidas pääsy psykoterapiapalveluihin.

TUKEA MIELENTERVEYTEEN

STM myönsi joulukuussa 2020 yhteensä 18 hankkeelle avustusta, jotka toteuttavat viime keväänä hyväksytyn kansallisen mielenterveysstrategian tavoitteita. Vuoden 2021 alusta käynnistyvät kolme hankekokonaisuutta vahvistavat mielenterveysosaamista kunnissa, ehkäisevät itsemurhia ja kehittävät työelämään kuntouttavia mielenterveyspalveluita. Meidän tulee pitää huolta siitä, että varat käytetään tehokkaasti ja kohdennettuihin mielenterveyttä lisääviin kohteisiin.

Koulukiusaamista ei kunnassamme ole saatu kuriin. Kiusattujen auttamiseksi tarvitaan koulun, vanhempien, muiden oppilaiden ja viranomaisten apua ja sitoutumista. Kirjoitin lokakuussa 2020 Länsiväylään artikkelin koulukiusaamisesta ja mitä keinoja kiusatun auttamiseksi voitaisiin kehittää. Kirjoitukseni voi lukea täältä.
Koulukiusaajan kurinpitotoimena jälki-istunnot eivät ole tuottaneet toivottua tulosta. Lähtökohta on syvällisesti selvittää kiusaajien tausta ja kotiolot. Kiusaamisen juurisyyt tulisi ensin perusteellisesti selvittää. Vasta tämän jälkeen voidaan edetä rangaistustoimenpiteisiin. Pelkkä uhkailu esimerkiksi koulusta erottamiseen ei välttämättä tuota toivottua muutosta kiusaajan käyttäytymiseen. Tarvitaan konkreettisia keinoja jossa kiusaajat ymmärtävät tekonsa seuraukset kiusatuille. Hyviä kokemuksia on ollut poliisien koulupoliisitoiminnasta. Poliisien työstä pitäisi voida resursoida osa poliisien käynteihin kouluilla ja siellä tapahtuvaan nuorten valistamis ja opastamistyöhön.

Olen mukana kampanjassa "Ilman hyvinvoivia nuoria ei ole tulevaisuutta"

Kampanjan tarkoituksena on edistää nuorten
hyvinvointia ja osallisuutta, jotka onnistuessaan
turvaavat kunnille ja yhteiskunnallemme tulevaisuuden.

Olen sitoutunut mm. seuraaviin tavoitteisiin:
● Nuorten osallisuutta vahvistettava kunnissa
● Konkreettiset teot nuorten hyvinvoinnin puolesta
● Sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävät kunnat
● Politiikasta tulee kertoa myös kouluissa 
● Nuorisotyö- ja tilat huomiselle