OIKEUS JA AVOIMUUS


OIKEUS JA AVOIMUUS

Avoimuus päätöksenteossa on tärkeää ja kuntalaisilla tulisi olla mahdollisuus seurata kunnallispoliitikkojen toimia. Kokouksia tulisi pystyä kaikkien seuraamaan etänä, jolloin kuntalaiset pystyvät paremmin vaikuttamaan ja luottamus päätöksentekijöitä kohtaan kasvaa. Juridiset palvelut tulee olla selkokieliset ja ymmärrettävät. Oikeudellisten palveluiden käyttäjälähtöisyyttä tulisi lisätä. Palvelumuotoilun avulla kunnassa voidaan kehittää tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä ja kuntalaisia paremmin auttavia palveluita. Osallistetaan mukaan asukkaita, ei vain alan asiantuntijoita. Käyttäjälähtöisyys lisää kuntalaisten luottamusta poliittiseen toimintaan ja palveluihin.