TURVALLISUUS JA RIKOSTEN TORJUNTA


TURVALLISUUS JA RIKOSTEN TORJUNTA

Turvallinen ympäristö syntyy viranomaisen, eri järjestöjen ja kuntalaisten yhteisellä panostuksella. Turvallisuuden tunne ei synny pelkästään poliisivoimia lisäämällä, vaan yhteisvoimin.
Nuorten tekemät rikokset ovat viime aikoina puhuttaneet.

Ikääntyneisiin kohdistuneet omaisuusrikokset kasvoivat koronapandemian aikana. Vanhukset ovat helppoja kohteita rikollisille. Erityisesti ikääntyneet ovat olleet maksukortti- ja nettipetoshuijausten kohteena. Tästä syystä meidän tulee pystyä kommunikoimaan ikääntyville rikosturvallisuudesta. Ei riitä että tiedotusta lisätään kunnan verkkosivuilla tai uutisissa. Kaikilla vanhuksilla ei ole kykyä tai taitoa etsiä arjen turvallisuuteen liittyviä oppaita ja neuvoja. Tietoa ja tukea tulee antaa arjessa erilaisin kohdennetuin kampanjoin. Ollaan läsnä ja pidetään huoli lähimmäisistämme.