Tässä on hyvä opas sovittelusta eri aloilla ja tietoa sovittelun asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Edita Publishing Oy
ISBN 978-951-37-8325-9

Palaute kirjasta: toimitus.laki@edita.fi
Painopaikka: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2022