Mistä oikeusmuotoilussa on kyse

"Oikeus kuuluu kaikille. Sen pitäisi olla ymmärrettävää ja helposti hyödynnettävää muillekin kuin alan asiantuntijoille. Työpajan pääfasilitoijan Elise Rehulan määritelmän mukaan ”oikeusmuotoilu on muotoiluajattelun ja -tekemisen soveltamista oikeusalalle, joka perinteisesti tarkastelee maailmaa organisaation ja tiedon tuottajan näkökulmasta. Kyse on haastelähtöisestä prosessista, jonka keskiöön laitetaan käyttäjän ja kohderyhmän tarpeet sekä heidän oikeuksiensa toteutuminen. Tavoitteena on jonkun oikeudellisen ongelman poistaminen tai ratkaiseminen. Oikeusmuotoilun kautta autamme yksilöitä, organisaatioita ja yhteiskunnan eri toimijoita tekemään strategisia päätöksiä ja ratkaisuja, jotka perustuvat ymmärrykseen omista ja muiden oikeuksista.” 


Linkki artikkeliin