Oikeusmuotoilu ja onko viestinnällä väliä

"Ammattijargonialla briljeeraaminen ja asioista vaikeneminen antaa helposti kuvan ylimielisyydestä – ja siihen meillä kenelläkään ei varmasti ole varaa. Meillä kaikilla oikeudenhoidon osapuolilla on vastuu siitä, että meidän sanomamme, tarkoituksemme ja tekomme ymmärretään oikein". 

Suomen Asianajajaliiton pääsihteerin Minna Melenderin artikkeli oikeusmuotoiluun ja ymmärrettävyyteen liittyen.

Linkki artikkeliin