Selvityksen suosituksiin kuuluu muun muassa sovittelun osaamiskeskuksen perustaminen, sovittelun strategiatyö sekä yhdenmukaisten eettisten ohjeiden laatiminen.

Linkki artikkeliin